Girls Varsity Basketball · Jessica Dohm attacks the basket and draws a foul.


Jessica Dohm attacks the basket and draws a foul.ar